قبل از هرچیز لازم است اشاره شود که واژه رنگ در زبان فارسی به طور معمول به فام ی شید و انواع پوشش های عمدتا آلی و بعضا غیر آلی اطلاق می گردد ، که اهدافی از قبیل حفاظت ، زیبایی ، نشانه گذاری ، بهداشتی و غیره دارا می باشد.اگر چه در حال حاضر با تلاش دست اندرکاران این بخش مفاهیم مختلف واژه رنگ به مرور در حال اصلاح و تفکیک می باشد، ولی در بسیاری از موارد هنوز جای تداخل فراوان در زمینه تعاریف می باشد.کاربر رنگ عمدتا به خاطر تزئین و زیبایی اشیا بوده ولی با سپری شدن زمان و به ویژه پس از انقلاب صنعتی که پیشرفت تکنولوژی و ساخت و تولید انواع مصنوعات کوچک و بزرگ از فلزات و به ویژه آهن اهمیت خوردگی و مقابله با آن آشکار گردید.استفاده از انواع پوشش های مقاوم در مقابل خوردگی نیز در دستور کار قرار گرفت. و روز به روز بر تنوع و بهره گیری از آن افزوده گردید.

امروز صنایع و تاسیسات غول پیکر و وسایل حمل و نقل عظیم دریایی ، هوایی و غیره که سرمایه های هنگفت مادی راشامل می شود همگی در معرض خوردگی قرار دارند. به طوریکه سالیانه به رغم حفاظت و هزینه های نگهداری سر سام آور خسارات میلیاردی را با خود همراه دارد.

یکی از طرق جلوگیری و یا کند نمودن پدیده خوردگی که مهمترین آن نیز می باشد رنگ آمیزیو یا به عبارت بهتر حفاظت از طریق اعمال پوشش های مناسب می باشد. اکنون و پس از این مقدمه ، لیستی از محصولت تولیدی شرکت سیکلمه ، موارد مصرف و هدف بکارگیری انهاو مشخصات فنی برخی از انواع پر مصرف و رنگ ها و پوشش های اپوکسی دو جزئی جداگانه در دسترس می باشد.بدیهی است همان گون که اشاره شد خارج از لیست مذکور نیز هرگونه تقاضای رنگ های اختصاصی مصرف کنندگان محترم از طرف این شرکت با استقبال گرم مواجه خواهد بود.