رنگ سوله صنعتی آبی حاوی زینک

برای قیمت تماس بگیرید

لازم به ذکر است:
* این قیمت بدون محاسبه 9% ارزش افزوده می باشد.
* هزینه حمل و نقل مشهد رایگان و شهرستان ها به عهده خریدار می باشد.

توضیحات تکمیلی

مطابق رال

5005, 5007, 5009, 5013, 5015, 5019

بسته بندی

حلب (20 کیلوگرم), کوارت, گالن