واحد آزمایشگاه شرکت سیکلمه مفتخر است که با داشتن پرسنل مجرب و استفاده از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی در صنعت رنگ، از سال 2013 به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد فعالیت می نماید.