پوشش های محافظتی برای محافظت فلزات در برابر عارضه خوردگی استفاده می شود. پوشش های محافظتی به عنوان یک مانع فیزیکی بین سطح فلز پوشش داده شده و محیط عمل می کنند. با این حال از آنها برای اهداف تزئینی نیز استفاده می شود. علاوه بر محافظت در برابر خوردگی و تزئینات، آنها برخی از خصوصیات خاص مانند سختی، خصوصیات الکتریکی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و عایق حرارتی را برای سطح محافظت شده فراهم می کنند.
مهمترین جنبه کنترل فرآیندهای خورنده جلوگیری از وقوع آنها با استفاده از پوشش های محافظ است. پوشش های محافظتی باید کاملاً قابل اعتماد باشند، زیرا اعتماد به سیستم های پوششی در کار بر روی سکوهای نفتی، پل ها، مخازن، نیروگاه های برق آبی و خطوط لوله برای کلیه استفاده کنندگان از مواد ضد خوردگی از اهمیت اساسی برخوردار است.

مشاهده همه 6 نتیجه