پلتفرم و میکسر دوقلوی 15 تنی تولید رنگ مایع


با نصب و راه اندازی دستگاه پلتفرم و میکسر دوقلوی 15 تنی در شرکت رنگسازی سیکلمه، تولید روزانه در شرکت رنگ سیکلمه در دو شیفت کاری به 36 تن رسید.

مزایای این دستگاه

افزایش 4 برابری تولید رنگ مایع

یکنواخت بودن کیفیت رنگ

استفاده از آب گرم و سرد برای رنگ هایی که نیاز به کنترل دمایی دارند

متغیر بودن دور دستگاه

عدم نیاز به پمپ جهت تخلیه

استفاده از نیروی وزن رنگ جهت تسهیل بسته بندی و دوقلو بودن ( ساخت رنگ در یک میکسر و تخلیه از میکسر دیگر) می باشد.